Episode 1


Search for a ideal form on the basic of group cooperation. The resultant form is not given in the beginning. There is no prescribed procedure. There is only delimitation against the system of hierarchy. The first part was played out on 29 October, 2014 in The house of Lords of Kunštát in Brno. It was put together in cooperation with the Kostelec nad Orlicí refugee camp and Brno Krump Family Union Runners. 

Hledání ideálního tvaru na základě skupinové spolupráce. Výsledný tvar není předem daný. Neexistuje žádný předem daný postup. Existuje jen vymezení vůči hierarchickému systému. 29/10/2014 v rámci Global Communication Festival. Vznikla ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení MV a brněnskou Krump Family Union Runners

concept: Aleš Čermák
performer: Jakub Gottwald, Michal Cáb, Petr Skala


Special Thanks: Dům umění města Brna, Martin Buřil